Skip to content

All you've got to do is call 0808 808 1010 0808 808 1010 Call free, 365 days a year

Cymraeg

How we can help you

Sing with Us

corau Sing with Us

Nid oes angen bod yn ganwr dda…mae pob llais yn bwysig

Mae ein corau Sing with Us yn hwylus, ymgodol ac yn gyfeillgar ac ar agor i unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gan ganser. Nid oes angen darllen cerddoriaeth neu fod yn ganwr neu gantores dda i ymuno - mae pob llais yn cyfri.

Beth i ddisgwyl ar eich ymweliad cyntaf

Croeso cynnes! Byddwch yn cwrdd â’n gwirfoddolwyr desg croesawu a byddan nhw’n dangos i chi beth sydd angen arnoch a ble mae angen i chi fynd. Byddwch hefyd yn derbyn pac croesawu gyda’r holl wybodaeth bydd angen arnoch ynghyd a eiriau i rai o’r caneuon byddwch yn dysgu. Byddwch yn cwrdd ag arweinydd eich côr, a byddant yn siarad gyda chi ynglŷn â pha adran yr ydych am ymuno â hi (peidiwch boeni, nid oes clyweliad a ni fydd angen i chi ganu ar eich pen eich hun!).

Mae’n harweinyddion côr yn gerddorion proffesiynol sy’n gweithio fel aelodau o’n Tîm Cymorth Canser. Atebant unrhyw gwestiynau sydd ganddo’ch a’ch cyflwyno i’ch cyd-goryddion cyn i’r rihyrsal dechrau. Os byth y byddwch yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, gofynnwch - rydym wastad yn barod i helpu!

Beth gewch chi mewn rihyrsal

Yn bennaf, llawer o hwyl gobeithio! Byddwch yn teimlo’n egnïol ac yn ymgodol oherwydd ein ffordd o redeg corau. Rydym am i chi fod yn wirioneddol fodlon gyda’r caneuon a ddysgwch, felly byddwn yn gwario gymaint o amser ag sydd angen arnoch i weithio arnynt. Peidiwch boeni, nid ydymn yn defnyddio sgoriau ac mae’r caneuon y defnyddiwn yn ganeuon poblogaidd o’r 1960au - 2010au felly bydd wastad gennych fan cychwyn da.

Ac wrth gwrs, mae’r corau yna i’ch cynorthwyo, felly mae yna ffocws penodol ar gyd-weithio i greu sŵn hyfryd a helpu’n gilydd ymdopi ag effeithiau canser. Os mae clust cyfeillgar a ‘phaned sydd angen arnoch neu os ydych am anghofio’ch gofidiau am sbel, mi fyddwch yn ei chael mewn rihyrsal Sing with Us!

Fe ariannwyd y prosiect Sing with Us yn derfynol gan grant o £1m gan y Loteri Fawr i sefydlu 15 côr ar hyd Cymru. Diolch i gefnogaeth nhw fe sefydlwn gorau yn Y Fenni, Aberystwyth, Bangor, Y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Caerfyrddin, Cwmbrân, Llandudno, Llanidloes, Llanelli, Merthyr Tudful, Pontypridd, Abertawe a Wrecsam.

Yn ddiweddar, fe sefydlwn ein côr cyntaf yn Lloegr, yn Surrey, mewn partneriaeth ag Astella Pharmaceutical.

Rydym nawr yn dibynnu ar roddion i gadw’n corau i fynd - os ydych am helpu, ewch i’n tudalen rhodd côr i weld sut yr allwch chi gadw ni’n canu i mewn i’r dyfodol!

Cymerwch ran

Mae'n corau gwastad yn derbyn aelodau newydd, felly ffeindiwch gôr sy’n agos i chi a dewch draw! Os ydych am wybod mwy, e-bostiwch ni neu galwch ein Llinell Gymorth rhadffôn 0808 808 1010.